Oferta

Obiekty mieszkalne jednorodzinne:

 • Projekty typowe – adaptacje
 • Projekty indywidualne ( projektujemy budynki mieszkalne od podstaw na życzenie klienta 3D)
 • Projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • Inwentaryzacje
 • Projekty wnętrz, wizualizacje 3D
 • Projekty rozbiórek

Obiekty mieszkalne wielorodzinne:

 • Osiedla mieszkaniowe
 • Budynki wielorodzinne
 • Zabudowa szeregowa

Obiekty użyteczności publicznej

 • Obiekty służby zdrowia
 • Żłobki, przedszkola, szkoły
 • Budynki administracyjne
 • Budynki biurowe, usługowe

Obiekty przemysłowe

 • Hale produkcyjne, magazynowe

Inne obiekty

 • Projekty budynków gospodarczych
 • Projekty budynków inwentarskich
 • Projekty garaży
 • Projekty altan

Projekty branżowe

 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu,
 • Projekty zbiorników na nieczystości ciekłe, przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o, gaz)

Obiekty liniowe

 • Projekty dróg publicznych, ulic, ścieżek rowerowych
 • Projekty skrzyżowań zwykłych, skanalizowanych, z sygnalizacją świetlną
 • Projekty organizacji ruchu
 • Projekty sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych

Na życzenie klienta załatwiamy wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.